Estades d’aprenentatge

Les estades d’aprenentatge són convivències on es promou l’aprenentatge en entorns singulars i naturals i al mateix temps es promou aspectes de convivència i cohesió amb la resta de companys i companyes de classe.

Com són les estades?

Les estades d’aprenentatge poden ser de 2 a 5 dies, amb activitats guiades i amb possibilitat d’afegir activitats extres, ja siguin activitats de tarda o de nit.
A les estades d’aprenentatge hi ha monitors/guies que acompanyen al grup a les diferents activitats proposades. Les activitats usualment comencen al matí i acaben a la tarda, poden realitzar activitats complementaries de tarda i/o de nit.

S’adrecen principalment a alumnes de primària, secundària, cicles formatius o batxillerat. Trobareu la informació de quins cursos són els adequats per cada activitat.

Són estades que, en caràcter general, comencen al setembre i acaben al mes de març. Dins d’aquests mesos, s’ofereixen estades de 2 a 5 dies.

Quines activitats s’hi realitzen?

Les diferents estades d’aprenentatge estan agrupades en diferents àmbits; natura, robòtica, granja, etc. i estan pensades per treballar activitats específiques de l’entorn natural, cultural o social del l’entorn on s’ubica l’estada.

Recordar que les activitats finalitzen a les 16:30 i passat aquest horari, si es vol, es pot reservar activitats suplementàries tant de tarda i de nit.

A on ens allotgem?

Cada proposta d’estada ja bé especificada la instal·lació juvenil on s’allotja el grup. Totes les instal·lacions formen part de la Xarxa Catalana d’instal·lacions juvenils. Trobareu el número d’autorització a la fitxa de cada instal·lació.